Gården

Sedan 2007 bedriver Löberöds Hästklinik verksamhet på gården Eketorp. Här tar vi emot hästar för längre tids konvalescens och rehabilitering. På gården skördar vi vårt eget hö. För att hålla betena fina växelbetas de av ca 20 tackor med lamm. På Eketorp har vi också uppfödning av galopp - och fälttävlanshästar.